Video: Learn Slovak 8: Directions

Video

Video: Learn Slovak 8: Directions

22. 09. 2014 13:56

Where am I? / How do I get to the park? / Is it far away?


Let’s learn how to ask for directions in Slovak!

 

 

Asking for directions:

 

I'm lost - Stratil som sa (for males)

-          Stratila som sa (for females)

 

Can you help me? - Môžete mi pomôcť?

Help - Pomoc

 

I am looking for ...  - Hľadám ...

 

Which direction is it? - Ktorým smerom je to?

Direction - Smer

 

Near – Blízko

Far - Ďaleko

 

Is it close? - Je to blízko?

Is it far? - Je to ďaleko?

 

Getting directions:

 

Go to...  -  choďte (formal) / choď (informal)

 

(Go) straight - (choďte) rovno

Continue – pokračujte (formal) / pokračuj (informal)

Forward - dopredu / vpred

Back    -  dozadu / naspäť

 

Left – vľavo

Left side – ľavá strana

Right – vpravo

Right side – pravá strana                

 

Turn – zabočte (formal) / zaboč (informal)

         - odbočte (formal) / odboč (informal)

 

Turn left  - zabočte vľavo / zabočte doľava

Turn right - zabočte vpravo / zabočte doprava

After / afterwards - potom

 

At the lights - na svetlách

At the corner - na rohu

Corner - roh

 

Street - ulica

Square - námestie

Park - park

 

North  - sever

South - juh

East - východ

West - západ

 

 

 

Katarína Richterová

Livestream / Živé vysielanie
??:??