On Easter traditions with ethnologist: Why are they still alive?

On Easter traditions with ethnologist: Why are they still alive?

In Slovakia, Easter celebrations are linked to many traditions and symbols like Easter eggs, chicks or bunny rabbits. But what do these symbols mean, why do we use them and what role do old Easter traditions play in today's society? In order to find out, I discussed these questions with ethnologist Marta Botíková.

Marta Botikova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Romana Grajcarová, Photo: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame